نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

استراتژی شرکت گاز استان گیلان

۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ 2973

اهداف كلان شرکت تا سال 1404

اهداف كلان

شاخص كليدي عملكرد(KPI)

ميزان

گ ازرساني به كليه متقاضيان شهري و روستايي واجد شرايط استان

تعداد شهرها و روستاهای گازدار شده

شهري

100%

روستايي

100%

ا رتقاي بهره وري ، افزايش درآمدها و پويايي شركت با نگرش بنگاه

درصد جذب نقدینگی و مطالبات

100%

ز یباترین تصویر خدمات نزد مشترکین و متقاضیان

متوسط درصد رضایتمندی مشترکین

95%

ب هسازي و توانمندسازي نيروي انساني برای ارتقای رضايتمندی كاركنان

متوسط درصد رضایتمندی کارکنان

95%

ر وند مثبت كيفيت و كميت خدمات گاز رسانی

درصدپوشش طراحي و اجراي  کیلومتر شبکه

100%

ت وسعه ارزش در مديريت زنجيره تامين کالا و پيمانكاران

میزان تامین بهنگام اقلام شبکه

100%

ر شد تعالي سازماني شركت در مقياس ملي

امتیاز سالانه ارزیابی جایزه ملی

650

استراتژی شرکت گاز استان گیلان