نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

ارکان جهت ساز شرکت گاز استان گیلان

۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ 3106

بیانیه مأموریت:

شرکت گاز استان گیلان بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران در زمینه تامین رفاه، اطمینان و رضایت هرچه بیشتر جامعه مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی استان از طریق ارائه خدمات گازرسانی(توزیع)پاک، با ثبات(مستمر) و ایمن فعالیت می نماید.

بیانیه ارزشها:

ارزشهای بنیادین:

توجه به کرامت انسانی در مناسبات و شایسته سالاری

محرومیت زدایی در توسعه و بهبود خدمات رساني

شهروند خوب بودن بارعایت مصوبات قانونی و اصول اخلاقی (وجهه سازمان)

احترام ورعایت ارزشهای ملی و مذهبی

ارزشهای کسب وکار:

دانش محوری و مشارکت جویی کارکنان

سودآوری از طريق ارائه خدمات صادقانه به مشترکین

بهبود مستمر کیفیت خدمات، ایمنی کارکنان و صیانت از محیط زیست

احترام متقابل وتوجه به نظرات گروههای ذینفع

چشم انداز شرکت گاز استان گیلان:

تبدیل شدن به یکی از سه شرکت برتر گاز استانی کشور در سال 1404 در استانی سبز با ارائه خدمات کیفی و پوشش کامل گازرسانی