نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

پیام تبریک مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان بمناسبت روز جهانی پست

۱۷ مهر ۱۳۹۶ 52
پیام تبریک مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان بمناسبت روز جهانی پست

پیام تبریک مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان بمناسبت روز جهانی پست