نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

بازديد دانشگاه فردوسي مشهد از واحد مديريت يكپارچه

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ 2234

باتوجه به ارائه مقاله مديريت عملكرد فردي دريازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد علاقمندي خود را جهتيادگيري از اجراي اين پروژه در شركتهاي گاز استان گيلان اعلام نمودند. در اينراستا، طي بازديد دو روزه در مورخ 11 و 12 اسفند ماه از واحد مديريت يكپارچه،خانمها معافيان و كارگزار بعنوان نمايندگاني از واحد كيفيت دانشگاه فردوسي مشهد درشركت گاز حضور بهم رسانيدند. در جريان اين بازديد مواردي همچون ارزيابي عملكردفردي (كارتهاي ibsc)و چرخه برنامه استراتژيك در شركت گاز استان گيلان مورد بهينه�كاوي قرار گرفت .

بازديد دانشگاه فردوسي مشهد از واحد مديريت يكپارچه