نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

برگزاري كارگاه آشنايي با ايستگاههاي تقليل فشار در دانشكده فني فومن

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ 3532

در راستاي تفاهم نامه همكاري پژوهشي ما بين شركت گاز استان گيلان با دانشكده فني فومن پرديس دانشگاه تهران ، كارگاه آشنايي با ايستگاههاي تقليل فشار (  C.G.S –T.B.S ) در روز پنجشنبه 10/11/92 با حضور رئيس و اساتيد دانشكده فني فومن برگزار شد . دراين كارگاه ابتدا فرآيند عمليات تقليل فشار گاز و تجهيزات مرتبط با اين فرآيند توسط امور پژوهش شركت گاز استان گيلان تشريع شد و سپس شركت كنندگان در كارگاه از ايستگاه تقليل فشار C.G.S/ T.B.S ضيابر بازديد كردند .

برگزاري كارگاه آشنايي با ايستگاههاي تقليل فشار در دانشكده فني فومن