نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

محیط زیست

بيابان زايي از ديدگاه جهاني

ضرورت حفاظت از موجودات زنده

ارزيابي زيست محيطي راهي براي توسعه پايدار

پانزده اسفند روز درختكاري گرامي باد

جايگاه باغ در شهر ايراني

فعاليت هاي زيست محيطي شرکت گاز استان گيلان

مجموعه قوانين و ضوابط زيست محيطي کشور در ارتباط با طرح هاي توسعه خطوط انتقال

آلودگي هاي زيست محيطي

مقالات

روز درختکاري

بررسي تاثير روشهاي مختلف مديريت پسماندهاي جامد درانتشار گازهاي گلخانه اي...

هواي پاک

شناخته روشهاي آموزش محيط زيست به کودکان

انرژِي تجديد پذير

ماهي رزمجو براي نگهداري مزيت هاي فراواني نسبت به ماهي قرمز دارد

ايران چهارمين کشور توليد کننده گازهاي گلخانه اي است

جهان گرمايي

کمپوست ثروت پنهان

روز درختکاري

آيا کاشت درخت گرمايش جهاني را جبران مي کند

توليد انرژي از نور خورشيد در مدرسه ي افريقاي

روز محيط زيست

حيرت انگيز ترين وقايع طبيعت

زخمي ديگر برپيکر نيمه جان طبيعت ايران زمين

پيام تبريک واحد ايمني بهداشت ومحيط زيست به مناسبت روز جهاني محيط زيست