نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

تماس با ما

۱۵ اسفند ۱۳۹۰ 5179

ايميل پژوهش شركت گاز استان گيلان 

pajohesh@nigc-gl.ir


تلفن تماس 

0131-33329064 الی 6


 داخلي 465 و 466 و 467مستقيم / تلفكس

33364564 -013